Sa harap ng napakaraming pagsubok na dulot ng krisis pangkalusugang ito, ang ating mga tinaguriang bagong bayani ay araw-araw na sinusuong ang panganib para patuloy na makapagbigay ng mahahalagang serbisyo sa ating mga kababayan.

Sila ang mga doktor, nars, mga kawani ng lokal na pamahalaan, mga manggagawa sa pribadong sektor, sundalo at pulis na ibinubuwis ang kanilang buhay araw-araw para lamang tuparin ang kanilang sinumpaang tungkulin.
Sa ating paggunita sa Araw ng Kagitingan, ating bigyang pugay ang mga bayani na buong tapang na hinaharap ang mga hamon na dulot ng pandemyang ito upang pangalagaan ang kalusugan at kaligtasan nating lahat.
Kaya’t sa tuwing pupunta tayo sa mga ospital at pampublikong tanggapan o di kaya ay daraan sa mga checkpoint o bibili ng pagkain sa mga drive-thru, ating batiin at kumustahin ang mga naninilbihan doon.
Tandaan natin na sa bawat oras na tayo ay kanilang pinagsisilbihan ay panahon na nawawala para sa kanilang sarili at mga pamilya. Dahil dito ay bigyan natin ang ating mga bagong bayani ng kaukulang respeto, pagmamahal at pagkilala.
Panghuli, ay huwag nating kalimutan ang mga aral na iniwan sa atin nina Jose Rizal, Andres Bonifacio at Emilio Aguinaldo – na tayong lahat ay may kakayahang maging bayani kung ating isasantabi ang ating pansariling kapakanan at kikilos para sa kabutihan ng lahat.
Isang maligayang Araw ng Kagitingan sa ating lahat!